Der er masser af plads til børnehaver

Af Lars Barfred
Københavns Kommune var på vej til at nedlægge Bopa Plads og dens caféer, fordi man ikke kan finde plads til at bygge daginstitutioner. En protestside på facebook, “Bevar Bopa Plads”  fik 14.500 likes på 48 timer, og de Københavnske borgmestre fik travlt med at padle baglæns.
Men er det en reel problematik? Hvis man har svært ved at finde plads i kommunen til at bygge daginstitutioner på f.eks. Østerbro, er det fordi man anser asfalt som hellig grund!
På f.eks. Lersøpark Allé kører der 8.500 biler i døgnet, det kan uden problemer afvikles med 2 vejbaner, der har en døgnkapacitet på i praksis omkring 29.000 biler, og teoretisk meget mere.
Med otte vejbaner, hvoraf to bruges som vejside parkering, er der således fire overflødige vejbaner.
Fire af de otte vejbaner ligger i midten, flankeret af fine grønne arealer der ingen reel funktionel værdi har for nærmiljøet, (udover at være hundetoilet) da de er flankeret af vejbaner på begge sider. I sig selv er rabatterne for smalle som egentlige parkarealer. De gør dog området grønnere og kønnere ingen tvivl om det.
Vejprofil for Lersøpark Allé som den ser ud idag mellem Jagtvej og Haraldsgade, på stykket mellem Haraldsgade og tunnellen under Rovsingsgade, er vej-layoutet ikke helt så ensartet, men der er den samme plads der umidddelbart kan udnyttes. Illustration: Lars Barfred
De overflødige 4 vejbaner kan udnyttes som byggegrund og byrum, uden at de reducerer bil-fremkommelighed eller parkering.
Den potentielle byggegrund er et 830 meter langt bælte på 16 meter I bredden = 13.000 m2 grund og op til 66.000 etagemeter, hvis fuldt bebygget. Som på alternativ 1.
Vejprofil for Lersøpark Allé. Her er nedlagt 4 bilvejbaner, men der er dobbelt så mange p-pladser som idag, der er skabt plads til at de grønne rabatter kan udnyttes til bebyggelse mv. og der er skabt 2 cykelgader. Illustration: Lars Barfred
Hvis man sender al parkering under jorden er der yderligere 8300 m2 grund. Samlet er der altså en byggegrund på 21.000 m2 som kan bebygges med op til 125.000 m2 (4. sals højde).
I dag er der ca. 100 – 130 vejside parkeringspladser. Med denne løsning vil der blive plads til 850 p-pladser, der vil kunne fungere som både beboerparkering og eventparkeringsplads for arrangementer i Fælledparken, hvor man uden problemer vil kunne nedlægge de 400 p-pladser på Øster Allé, og alligevel skabe bedre parkeringsforhold i dag.
Nedlæggelse af de 400 p-pladser på Øster Allé mellem Per Henrik Lings Allé og Nørre Allé vil frigøre endnu 10.000 m2 grund til, ja f.eks. endnu et par børnehaver og mere grøn park!
Samlet set har vi altså to grunde på i alt 31.000 m2, hvoraf 18.000 m2 har befæstet overflade i dag. Med en p-kælder løsning, kan man altså bebygge 18.000 m2 tilsvarende 90.000 etagemeter og rigeligt med ude-arealer. I daginstitutioner regner man med mellem 2 og 4,5 m2 per barn, der er altså plads til mellem 20-45.000 nye daginstitutionspladser på Østerbro, uden man forringer grønne områder, bil-fremkommelighed eller parkering.
Disse tal skal sættes op mod behovet, der er pr. september 2013 i følge Danmarks Statistik 43.886 børn i vuggestue og børnehave alderen i Københavns Kommune.
Vejprofil for Lersøpark Allé. I alternativ 2 er parkering gravet ned under den nye bebyggelse, som har fået 40% mere areal. Der er i denne udgave 7-8 gange så mange p-pladser, som der er idag. Illustration: Lars Barfred
I tillæg til at man nu både kan beholde caféer, byrum og lokalmiljøet omkring Bopa Plads, samt anlægge en række attraktive nye daginstitutioner mm., så bliver der også på Lersøpark skabt langt mere attraktive forhold for cyklister og fodgængere og sikker skolevej for Nørre Fælled Skole.Hvis man ikke kan finde plads til at leje sig ind eller bygge nye børnehaver i alle kommunens byudviklingsomårder; på Carlsberg, i Nordhavnen, Teglholmen, Islands Brygge, Sydhavnen, Ørestad, ved Ny Ellebjerg eller på Refshaleøen, så er der altså rigelig plads på Østerbro.
Vi har masser af muligheder i København. Asfalten må bare ikke betragtes som noget helligt.
Oversigtsbillede. Området der er indrammet med rødt er Lersø Park Allé tilsvarende vejprofil illustrationerne. Det gule område er de 400 P-pladser på Øster Allé mellem Nørre Allé og Per Henrik Lings Allé. Foto: Google Earth
Illustrationerne er lavet i www.streetmix.net

Speak Your Mind

*