Har Frank Jensen indført en ny hemmelig transportpolitik?

Af Lars Barfred

Dette er en dansk udgave af artiklen “

Offentligt bader københavnske politikere med Frank Jensen i front sig i den internationale opmærksomhed, de københavnske cyklister giver byen som et internationalt, moderne og bæredygtigt storbysamfund. Man taler stolt om Dronning Louises Bro og målet om, at endnu flere skal cykle. 50% af alle pendlerrejser skal være på cykel, siger man officielt.

Men når infrastrukturen skal anlægges, er det biler og metro man vil have, så er alle de smukke bæredygtige udsagn et blålys, for Frank Jensen tror bilisterne skal stemme på ham og skabe vækst og dynamik, og så er forureningen, støjen, de farlige skoleveje osv. ikke vigtige.

Det er alvorlige beskyldninger, men de kan dokumenteres med Frank Jensens egen forvaltnings strategiske analyser.

Analyserne bliver lavet på foranledning af Center for Byudvikling (CBU) som ligger under Økonomiforvaltningen og dermed overborgmesteren.

CBU har briefet på en række vej- og metroprojekter, man forventer anlagt, mens man tilsyneladende ikke har haft nogen aspirationer for cyklismen, som ifølge analysen indirekte antages at få færre anlægsinvesteringer i fremtiden.

Man modellerer endvidere med, at cyklismen ikke får forbedret fremkommelighed, mens man modellerer med forbedret fremkommelighed for specielt metro-passagerer og bilister, og derfor bliver resultatet i analysen, at færre vil cykle, mens kollektiv transport vil stige markant og bilismen ligeledes.

Det bliver så en selvopfyldende profeti, idet de høje vækstrater i bilisme bruges til at retfærdigøre udvidelse af parkeringskapacitet, havnetunnel osv. Mens de høje vækstrater i metropassagerer bruges til at pumpe fremtidige billetindtægter op, så projekterne ser økonomisk fornuftige ud.

Den høje vækst i bilejerskab og den afledte vækst i kørsel giver politikerne et alibi, for det er nødvendigt at anlægge nye veje – som havnetunnellen – og udbygninger i motorvejssystemet til København; “Bilerne er her jo”

Forud for trafikanalysen ligger et sæt basale formodninger om, hvordan demografien og bilejerskabet vil ændres – heriblandt;

  • Indbyggere +34,4%

  • Studerende +37,9%

  • Arbejdspladser +18,4%

  • bilejerskab +27,6%

  • Privatejedebiler +55.4%

Det er en by i vækst, man planlægger med. Man regner dog ikke med vækst i cykelejerskab eller fx ladcykel-ejerskab, som er det køretøj, der ubetinget har haft den største vækst de sidste 5-10 år. Man regner faktisk overhovedet ikke på det. Ligesom der, som tidligere beskrevet, ikke er medtaget antagelser om fremtidige forbedringer af cyklismens fremkommelighed.

For at gøre rapporten fuldstændig utroværdig, har man halveret cyklisme i beregningerne i udgangsåret, 2009, og fordoblet bilisme, og der angives ikke en kilde. Det gør det yderligere svært at se, hvorfor man ikke skulle tage udgangspunkt i DTU´s transportvaneundersøgelser, som er den mest robuste kilde, og som almindeligvis bruges af kommunen, ministerier, transportforskere og konsulentfirmaer.


Når man bruger et ”strategisk analysemateriale” der er så fejlbehæftet og manipuleret, og udvikler sin infrastruktur efter det, indfører man en ny hemmelig transportpolitik i kommunen, som er i direkte opposition til alle tidligere vedtagne trafik-, miljø- og klimaprogrammer i kommunen. Man fører direkte befolkningen bag lyset!

Rapporten blev godkendt i Borgerrepræsentationen i juni 2012 i forbindelse med en tilsvarende stærkt manipulerende screeningsrapport om udbygning af kollektiv trafik i København, som siden er blevet bredt dokumenteret som fordomsfuld over for letbaner.

Borgerrepræsentationen har dog ingen bemærkninger til de strategiske analyser, som herefter er bestemmende for det videre arbejde i Økonomiforvaltningen/CBU såvel som i Teknik- og miljøforvaltningen, som herefter kan have frit tunnelsyn  til at udvikle bil- og metroinfrastrukturen – for deres rammer er nu fastlagte.

Bilejerskabet er faktisk faldende i København over de sidste 5 år, trods at ny-bil salget har sat nye rekorder i DK i både 2011 og 2012. Familierne ude bilrådighed (ejet, leaset el. firmabil) er steget til 0,5%-point til 72% et altdominerende flertal. Kilde Danmarks statistik.

Speak Your Mind

*