KV13 -Del 10 – Kandidat anbefalinger

01 skaterI den endelige analyse er der ingen tvivl om, at betyder trafik politikken mest, skal man stemme SF eller Enhedslisten.
For SF har Ayfer Baykal i sine 2 år som teknik og miljø borgmester gjort sig markant bemærket og har taget ansvar i kampen mod havnetunnellen.
Borgmester Baykal har været endnu mere markant cykelborgmester af både navn og gavn, end Klaus Bondam(1) og Bo Asmus Kjeldgaard før hende.
Ayfer Baykalhar i de to år haft en åben og involverende proces ift. trafik NGO´erne, mens hun ikke har kunnet få denne åbenhed forplantet til sin forvaltning i samme grad. Dette er nok  naturligt, et embedsværk skifter forståeligt nok ikke fra nat til dag, på grund af et kortvarigt skift i den politiske ledelse.
En stemme på Baykal, er måske den mest tydelige cykelstemme. Hvis Ayfer Baykal får et kanonvalg op bliver en af de politikkere med flest personlige stemmer, vil det symbolisere et tydeligt og stærkt mandat til politikkere der satser på cyklisme og byer for mennesker. Hun er ikke alene med de holdninger, men Baykal er den der har været mest i medierne med det budskab, og har taget flest slag for det.Ayfer Baykal er derfor den kandidat bikecopenhagen.dk anbefaler!
En anden stærk trafikkandidat fra SF er Iben Rathje, der ligeledes sidder i teknik og miljøudvalget. Iben er meget kompetent på trafik området og meget proaktiv ift. cyklisme, delebilisme og kollektiv trafik.
Trafikpolitik er traditionelt domineret af mænd, mens der lige nu og formentlig til næste folketingsvalg er en kvindelig SF transportminister, Pia Olsen Dyhr. Den tætte relation der er basis for mellem en kvindelig SF TMF borgmester og ditto transportminister, kunne få stor betydning de kommende år.
Henrik Dam Kristensen og Frank Jensen, som begge var ministre under Nyrup sammen, erkendte åbent, at kammerateri er utrolig vigtigt for fastlæggelsen af store infrastrukturprojekter.
Herfra anbefaler vi naturligvis ikke kammerateri, og håber to kvinder måske har mindre tendens til kammerateri. Selv om de kommer fra samme parti og begge er proponenter for bæredygtig trafik. Uanset, hvor lidt kammerateri og hvor sagligt samarbejdet vil være. Vil det gøre det meget nemmere for cyklismen, for byudviklingen, for samfundet, med to kvindelige SF´ere, end 2 mandlige socialdemokrater. Så kunne der faktisk komme noget godt ud af det, fremfor blot mere asfaltbeklædt beton og parkeringshuse.
I Enhedslisten er Morten Kabell den store TMF borgmesterkandidat, og cyklismen, den bæredygtige og forvaltningen vil have stor glæde af forankringen endnu fire år med en venstreorienteret borgmester.
Jean Thierry er en anden god og meget trafik minded kandidat, som altid er meget fornuftig i sine udmeldinger, også uden for valgperioden;
Radikale Venstre har som tidligere nævnt et stærkt trafikpolitisk program, men man kommer bare meget i tvivl om, hvor meget af det den radikale gruppe rent faktisk vil være med til at stemme igennem.
Den Radikale gruppe forandres som beskrevet meget ved dette valg, men høgene ift. at bruge milliarder på flere p-pladser i byen, Anna Mee Allerslev og Kasper Johansen vil udgøre den erfarne gamle kerne i gruppen. Der skal indvælges tre til fire nye kandidater af samme kaliber og overbevisning som Bo Normander, for at Radikale igen kommer til at gå foran som et miljø og klima venligt parti. Partiet får formentlig fem eller seks kandidater i alt.
At lade ens stemme løbe an med at stemme på en af de radikale kandidater, vil sandsynligvis i sidste ende kommer til at støtte til stadighed øget prioritering af mere bilisme i København. Anna Mee vil ikke afskrive at anlægge flere gratis parkeringspldser for hundreder af millioner i bykernen, og det er derfor forventeligt, at man lægger stemmer til flere biler i København, flere parkeringspladser, flere motortrafikveje.
Værst er det at de radikale kandidater forbeholder sig muligheden at konstituere sig med blå blok, hvilket kan medføre mareridtsscenariet, at det bliver Venstres Pia Allerslev der bliver Teknik & Miljøborgmester.
Allersleverne vil så sammen kunne beslutte sig for Søren Pinds havnetunnel 15 år efter den blev opgivet af S og SF;Trafikken er ved at bryde sammen i København, og en havnetunnel vil – som vi hele tiden har peget på – skabe flere problemer end den løser, derfor stopper vi det videre arbejde med den,« sagde Bo Asmus Kjeldgaard til Jyllandsposten i januar 2000
Hvis man kun kan se sig selv stemme inde på midten, og det ikke er bæredygtig trafik og byudvikling der er den afgørende faktor, så anbefaler bikecopenhagen:Lars Richard RasmussenMette Annelie Rasmussen og Mikkel Sarbo
Alle tre er blandt de ti øverste på Radikales liste, de har et grønt mindset markant over gennemsnittet blandt de 10 mest sandsynlige DRV kandidater der bliver valgt ind, og vil med deres tyngde i partiet kunne trække gruppen i den rigtige retning.

Socialdemokraterne gider ikke engang prøve at fremstå grønt, her er kæmper man indædt for havnetunneller og p-pladser for milliarder noget man profilere sig på, og trods enkelte yderst marginale kandidater som Erik Villumsgaard udtrykker mere ansvarlige holdninger, vil Frank Jensen og Lars Weiss til enhver tid gennemtrumfe biler, biler og flere biler. Senest har Ingeniørforeningen dokumenteret at de socialdemokratiske byrødder er endog mere bilglade/gale end Venstres kandidater.

(1) Bondam skal roses for at være den Københavnske politikker der med Nørrebrogade initiativet har lagt ryg til flest og i mine øjne meget usaglige og ufortjente tæsk. Bondams store indsats skal ikke unervurderes, men det skal Ritt Bjerregaards hjælp heller ikke. 

Speak Your Mind

*