KV13 -Del 4 -Langtidsparkering eller fremkommelighed & sikkerhed

Af Lars Barfred

Med få undtagelser er parkering indrettet til privatbilisme.
Mens alt det man kan kalde den nødvendige bilisme (det der ikke i et eller andet regi ideelt set kan erstattes af kollektiv trafik, cykel og gang) ikke har mulighed for at standse eller parkere på lovlig vis.

Handicap-transport, varetransport, skovbørnehavers busser, håndværkere, taxaer mv. kan kun fungere ved at parkere ulovligt på gadehjørner, cykelstier og fortove. De direkte konsekvenser er et utrygt og usikkert vejsystem, der er uoverskueligt at orientere sig i, blokerede færdselsårer og øget bilisme og trængsel fordi byen opfattes som for farlig at cykle i.
Alle parkeringspladser er også i dagtimerne optaget af personbiler, med det resultat at ingen har den mindste chance for at orientere sig, før de bevæger sig ud i krydset. Man kan sagtens kritisere chaufførerne for ikke at overholde færdselsloven, eller deres arbejdsgivere for at have lagt en leveringsplan, der er for stram til at chaufføren kan parkere lovligt. Det er bare overhovedet ikke muligt i 95% af tætbyen at parkere forsvarligt, lovligt eller ej. Foto: Lars Barfred  
Størstedelen af vejsideparkering optages ugen igennem af knap halvdelen af  de københavneres biler, som kun bruger bilen en gang om ugen eller mindre.
Problemet kan løses ved, at man i dagtimerne f.eks. mellem 8 og 17 har 15, 30 og 60 og 120 minutters parkering i f.eks. halvdelen af tætbyens vejside parkering. Dette vil også skabe en langt højere tilgængelighed for bilende kunder for detailhandlen.
En 25-50% reduktion af parkeringspladser der optages af lagtidsparkering, vil ligeledes reducere søgetrafikken markant.

Overborgmesterens Copenhagen  Business Task Force pointerede det samme problem. Vi spurgte politikkerne om det er tid til en omfordeling i dagtimerne?
Fakta får leveret varer og cykelstien blokeres. Da byggetilladelsen til et supermarked og patienthotel blev givet, krævede kommunen, at der blev bygget 12 p-pladser til supermarkedet. Det selvom kunderne ikke har adgang til dem og medarbejderene ikke pendler i bil. Der tages ingen hensyn til, at der kan leveres varer uden færdselsloven overtrædes. Foto: Lars Barfred
Morten Kabell (EL) er enig,Det vil være naturligt, ja.”

Frank Jensen (S) erkender  der skal være ”bedre muligheder for midlertidig parkering til erhvervsdrivende med korte hasteopgaver.” Overborgmesteren kan dog ikke acceptere at det ”ikke sker på bekostning af de københavnerne, der har behov for bil til weekender, fritidsformål og øget fleksibilitet i hverdagen.”
Det er få politikkere der, som Frank Jensen her, offentligt tør gå ud og sige, at et mindretal af borgernes behov for at have bil, ikke må kompromitteres, blot for at øge trafiksikkerheden og skabe bedre forhold for erhvervslivets nødvendige adgang for levering af vare til byen.
Ayfer Baykal (SF) mener ”Det giver dog god mening, at man i en by med mange biler vælger de trafikale løsninger, der kommer flertallet til gode og ikke den enkelte bilejer.” og fortsætter “Jeg er meget opmærksom på, at vi skal skelne mellem privatbilisme og erhvervsbilisme. Nogle typer erhverv har svært ved at klare sig uden biler, varebiler og lastbiler. Og byen vil ikke fungere, hvis ikke vi kan få leveret varer til butikkerne og få besøg af håndværkere. 
I forbindelse med helhedsplanen for Nørrebrogade forsøgte vi os med læssezoner til varebiler. De ramte ikke helt detailhandlens behov. Derfor har vi styrket dialogen med detailhandlen i forbindelse med helhedsplanen for Amagerbrogade, så vi her får skabt mere hensigtsmæssige parkeringsmuligheder for de biler, der skal levere varer til butikkerne. 
Jeg er også i tæt dialog med erhvervslivet om at skabe gode forhold for erhvervsparkering andre steder i byen. Samtidig tror jeg, det er vigtigt, at vi ser på, om vi kan indrette vareleveringen til vores by på en smartere måde. I indre by er vi på vej med et forsøg kaldet City Logistik. Det er inspireret af en Holland, hvor flere byer har været i stand til at reducere antallet af lastbiler og varebiler betragteligt.”
Anna Mee Allerslev (DRV) synes bare distributionschaufførerne skal overholde færdselsloven… Anna Mee Allerslev er uenig i, at man ikke skulle måtte parkere i dagtimerne på butiksstrøg. “Hvad så hvis man bor der?”spørger Allerslev.
Allerslev er åbenbart ikke opmærksom på det, men det er faktisk sådan allerede idag. På det der kaldes strøggaderne som Rantzausgade, Øster- Vester- og Amagerbrogade m.fl. at man ikke må parkere med beboerlicens, det er dog kun en 10-12 af Københavns butiksgader, der har den undtagelse.
En Tuborg distributionstruck i Sundevedsgade afhenter tomgods og leverer varer. Andre trafikanter må finde en anden vej i de tre kvarter lastbilen blokerer for at biler og cyklister kan komme ud på Vesterbrogade.

Speak Your Mind

*