KV13 -Del 6 – Cyklismen er stagnerende i København, nogen frivillige?

De sociale dynamikker mellem de aktive transportformer kan rigt og mangfoldigt iagtages på Dronning Louises bro, skal vi have mere af det i København? Foto: Lars Barfred
Af Lars Barfred
Mens Københavns Kommunes officielle mål for cyklisme er en andel på 50% i 2015, er der ingen længere der tror på, at man kan nå det mål. Den officielle begrundelse er at et af de nødvendige tiltag var trængselsringen. Efter den er faldet, har man fastholdt målet uden at ændre ved virkemidlerne f.eks. øge investeringerne i cyklisme eller dæmpe investeringerne i bilismen. 

Vi spurgte: 

Cyklismen er faldende i DK i årtier og har været stagnerende i København siden 2003 og er konsistent faldet under din periode som borgmester, vil du gøre noget ved det? Hvis ja, hvad? 


Frank Jensen (S) forholder sig ikke til den stagnerende andel, men vælger at betone, at hvis man kigger på hvor langt cyklisterne kører, er det stigende. ”Cykeltrafikken i Københavns Kommune er siden 2003 steget med 12 %, og den største del af stigningen er sket i de seneste år. 

Cykeltrafikarbejdet på vejnettet i København var således pr. hverdagsdøgn 1.140.000 km i 2003, 1.170.000 km i 2009 og 1.273.000 km i 2012. 

Vi fortsætter udbygningen af cykelstier, cykelsuperstier og andre forbedringer af forholdene for cyklisterne, så cyklen fortsat kan stå for en betydelig del af væksten i den samlede trafik i København.” 

Ayfer Baykal (SF) betoner ligeledes væksten i de samlede kørte kilometer (trafikarbejdet), fremfor cyklistandelen, men er anderledes ambitiøs.Det samlede ’trafikarbejde’ på cykel i København er steget med 36 % siden 1996, og der cykles nu 1,27 mio. km. om dagen. Ser man på mængden af cykler, der passerer det såkaldte ’sø­snit’, som udgøres af en ring rundt om det indre af København, er antallet af cyklister næsten fordoblet siden 1990. Sammenligner man med cyklens markedsandel af ture til ar­bejde og uddannelse, har den til gengæld været stabil de seneste fem år, hvilket er imponerende i en periode med stigende bilejer­skab og åbning af Metroen. Det ændrer dog ikke ved, at der skal en styrket indsats til, hvis markedsandelen skal øges. Vi skal investere op imod 2 mia. kr. i ny cykelinfrastruktur for at skabe plads til 50 % af pendlerne på cykelstierne. Men vi er også nødt til at gøre det mere besværligt og dyrere at være bilist. ”

Morten Kabell (EL) er på linje med Ayfer Baykal ”Jeg vil som tidligere nævnt udbygge cykel-infrastrukturen i København: Vi skal have flere cykelstier, vi skal have bredere cykelstier på de mange steder, hvor der i dag er trængsel på cykelstierne. Og vi skal fortsætte presset på regeringen for at indføre kørselsafgifter eller andre mekanismer, der reelt kan reducere biltrafikken til og i København.”
Anna Mee Allerslev (DRV) har ingen konkrete ambitioner for cyklisme ”Vi vil gerne have flere cyklister, vi har ikke sat et konkret mål på hvor mange”. Faktisk er gode forhold for bilister lige så vigtigt for Allerslev, som siger det er vigtigt at vi investerer i grønne cykelstier og får så mange til at cykle som muligt, men hun ser ikke så sort hvidt på det, som hun opfatter BikeCopenhagen gør. Allerslev fortsætter med at fortælle hun ikke vil genere bilisterne og lægge forhindringer i vejen, “Det er vigtigt at vi sikrer at biltrafikken fungerer uden man skal sidde for meget i kø og bruge for meget CO2 på at bremse op og køre, og bremse op og køre.”

Speak Your Mind

*