KV13 -Del 8 – Er parkeringsfri almennyttige boliger ren utopia?

Af Lars Barfred
 
Som omtalt I tidligere KV13 artikler er der et stort mismatch mellem antallet af p-pladser der skal bygges, og det meget mindre behov københavnerne reelt har.
Omvendt er det meget svært at bygge billige familieboliger I København, som borgere med kortere og mellemlange uddannelser har råd til. Dyre boliger I København øger antallet af borgere, der flytter langt væk og dermed ofte kommer på arbejde i bil.
Hvis man fjerner kravet til parkeringspladser på noget af udbyggelsen af det almennyttige boligbyggeri, kan man bygge tættere og 5-10% billigere.
Men med den nuværende ledelse af kommunen er dette helt umuligt, mange drømmer om en bilfri bydel, men ikke engang en bilfri ejendom er lige nu realistisk.
 
Almenbolig+ på Emblasgade, Nørrebro, 113 familieboliger og 118 parkeringspladser 79 af dem i terræn som ses her. Den store parkeringsplads blokerer for, at man kunne finde plads til at lave en legeplads til de 113 familiers børn. Cykelstativer fandt man heller ikke plads til. Foto: Lars Barfred

 

Vi spurgte:
Er det helt udelukket, at man nogen steder eksperimenterer med almennyttige boliger uden p-plads. Evt. på betingelse af at der ikke kan købes beboerlicens til offentlig vej?
Der er masser af andre begrænsninger, for almennyttige boliger, der varierer f. eks. om man må have dyr eller om man må være studerende/arbejdsløs når man søger boligen. Hvorfor er det lige præcis antallet af bilparkeringspladser man ikke kan lempe kravet til?
 
Anna Mee Alleslev (DRV)ser reduceret eller ingen parkeringspladser som en spændende og innovativ måde, at møde den udfordring det er at bygge billige almennyttige boliger på.
 
Helt på linje med er Ayfer Baykal (SF);Jeg så rigtig gerne, at vi ikke stillede krav om dyre parkeringspladser. De gør blot boligerne dyrere. Jeg vil hellere tilbyde beboerne god kollektiv transport og gode cykelforbindelser.”
 
Frank Jensen (S) påpeger at ”Parkeringsnormerne fastsættes i kommune- og lokalplaner, hvor det ikke er lovligt at forskelsbehandle på baggrund af en ejendoms ejerforhold, mens eksempelvis reglerne for husdyr som regel er en del af ejendommens egne ordensregler.”
Det er teknisk set korrekt, man må ikke differentiere parkeringsnormen efter ejerforhold, men hvis Frank Jensen og hans stab er lidt mere kreativ, så ved hans jurister sikkert, at man fremfor at differentiere på ejerskab gerne må differentiere på brugsformål. I dag er p-normen differentieret efter brugsformål først og fremmest mellem bolig og erhverv, og erhverv er yderligere underopdelt efter serviceerhverv, industri mv.

Derudover påpeger Frank Jensen også selv en anden mulighed, en lokalplan kan have lige nøjagtig den p-norm som politikkerne fastsætter, man kan derudover sagtens vedtage en lokalplan for en enkelt ejendom, og man kan derfor i lokalplanen fastsætte, at der skal bygges almennyttigt, at der ikke må bygges parkeringspladser, eller måske kun handicap og delebilparkering. Hvor der er vilje….

Morten Kabell (EL) er ikke enig med præmissen i spørgsmålet.

Størstedelen af de almene boliger i København er etableret uden at bygge den mængde p-pladser, som byggeriet skulle have gjort, hvis man havde fulgt den tids parkeringsnorm. Derfor er præmissen for spørgsmålet faktisk forkert. I øvrigt er der konkrete krav til rigtigt meget ikke bare p-normer.

Men jeg og Enhedslisten er slet ikke tilhænger af at etablere nogen stor mængde p-pladser. Vi ønsker at reducere biltrafikken i byen, så dette spørgsmål må man rette til de bilelskende partier på Rådhuset.
 

Speak Your Mind

*