Lejligheder for en kvart mia. rives ned så der kan bygges et p-hus med direkte udsigt til Fælledparken

Af Lars Barfred

Bygningen er ikke nogen arkitektonisk perle, men har 107 gode tidsvarende lejligheder i første række til Fælledparken. Lejlighederne udlejes fortrinsvist til medarbejdere på Riget, der er i en presset situation for 2 år af gangen, derfor bor der bl.a. mange enlige mødre.


Børnehaven til højre for boligblokken skal også rives ned for at give plads til P-huset til 300 mill.

Nu skal ejendommen rives ned på grund af Københavns Kommunes helt unikke  krav til Rigshospitalet om at skulle bygge 600 nye p-pladser i forbindelse med nedrivning og opførelse af en række bygninger, som led i modernisering af hospitalet.

600 p-pladser er en vækst på 150% ift. det eksisterende niveau, så det bliver jo spændende med alle de nye arbejdspladser, sygehusafsnit med 150% flere  senge, og…. NEJ, det er ikke helt sådan det hænger sammen.

”Rigshospitalets samlede behandlingsaktivitet vil ikke ændre  sig markant efter nybyggeriet, men behovet for mere plads skyldestil dels ændrede arealstandarder til f.eks. operationsstuer, undersøgelsesrum, sengestuer m.m.”.

Det kommunen gerne vil have, er at 150% flere af de nuværende medarbejdere skal kunne kører i bil til arbejde, i stedet for at cykle eller tage kollektiv transport.

Hvis kommunen kiggede på sin egen parkeringsstatistik, ville de vide at der er masser af ledig parkering døgnet rundt på Nørre Allé, der flankere Rigshospitalets campus, så at der skulle mangle parkering i dag er blot en myte., skabt af bilister der vil kunne holde lige udenfor indgangene, men bilisterne kan vel gå lige så langt, som de der skal med bussen.

Parkeringshuset, skal udover de 600 nye p-pladser også huse 400, som man bebygger andet sted på Rigshospitalet. Det koster omkring 350 millioner, dertil skal lægges værdien af 107 lejligheder på gennemsnitligt 84 m2 og en skønsmæssig værdi af 2.5 mill. pr stk, eller samlet pris på 267 mill,  I alt 617 mill.

En pris per p-plads på 600.000,- som kunne have været sparet eller alternativt kunne have været brugt til at bygge bedre forhold for patienter og medarbejdere.

Nu får bilerne i stedet udsigten til Fælledparken i 5 etager.

Man kunne også alternativt have bygget p-kældre under de øvrige nye bygninger, det vil være dyrere end p-huset, men samme pris som p-huset plus tabet af de 107 nedrevne boliger.

Man spørger sig selv, hvorfor Københavns Kommune har anlagt 3 metrolinjer, uden at én af dem betjener Rigshospitalet, som er Københavns største arbejdsplads, med 8.100 ansatte or dertil et vist flow af patienter som følge af  350.000 sengedage om året, 50.000 operationer og 430.000 ambulante behandlinger.

Med ansatte og patienter i det omfang er det ret ligegyldigt om man har 600 parkeringspladser mere eller mindre, der et kollektiv transport af høj kvalitet og frekvens, der er behov for.

Naboen er heller ikke en hvem som helst, Panum med yderligere 4.700 medarbejdere og 8.000 studerende. I alt er der 30.000 studerende på Nørre Campus.

På same måde ikke langt derfra , kan man se hvordan biler prioriteres højere end boliger. Slots og ejendomsstyrelsen lavede i forbindelse med planlægningen af Nørre Campus udvidelsen Niels Bohr Science Park en analyse af behovet for p-pladser på Nørre Campus, trods veldokumenteret behov, underkendte Københavns kommune analysen og rettede den 30% op i den P-norm de pålagde byggeriet, uden at kommunen kunne dokumentere behovet for flere p-pladser end Slots & Bygninsstyrelsen var kommet frem til. Uden Kommunen ville forholde sig til at der i kvarteret er ledig offentlig tilgængelig parkering døgnet rundt. De P-pladser skal pine død bare bygges, så der kommer mere biltrafik

DTU kan tilgengæld dokumentere at gratis parkering ved studie/arbejdsplads øger bilpendling med 100%.
I den ideelle verden forlangte en kommune måske at et universitet byggede et vist antal kollegieværelser når de udvidede i stedet for parkeringspladser i anlæg, prisen er nogenlunde den samme, hver gang der bygge en p-plads, kunne man i stedet have bygget et kollegieværelse.


Hvis man vil spørge politikkerne om denne vanvittige bilforherligende menneskefjendske politik, skal man rette spørgsmålene til Frank Jensen og Socialdemokraterne i København, vær sød aldrig at stemme på dem så længde de fører deres ”bilerne skal også være her” politik. 
På en mandag mellem 9 og 10 var der over 700 ledige parkeringspladser på Nørre Allé, Edel Sauntes Allé og Øster Allé. Alle mellem 2 meter og under en km væk, som alle pårørende og medarbejder nemt kan gå, hvis de gider. 

Det er 100 flere ledige p-pladser, end dem Kommunen og Regionen vil bruge over en halv mia. alt i alt på at bygge.
-Og så har jeg ikke engang talt ledige pladser på Juliane Maries Vej, Blegdamsvej, Frederik V´s vej og selve Rigshospitalets arealer (sidstnævnte er dog fuldt optaget til kl. 15:00, hvorefter de fortinsvis er ledige).

Specielt pladserne på Nørre Allé og Øster Allé bruges stort set udelukkende i weekenden og når der er Koncert/landskamp i Parken. Resten af tiden star de tome, ligeledes gør Bus-pladserne på Edel Sauntes Allé mellem Øster Allé og Universitetsparken. Her er samlet set mellem 750 og 900 parkeringspladser, som praktisk taget ikke anvendes når presset på Rigshospitalets parkering er størst, mellem 7-15:00 på hverdage.

Med andre ord, kan man faktisk trygt nedlægge de eksisterende 400 pladser til hospitalets medarbejder på Rigshospitalets grund, uden at skulle bruge en krone på at etablere nye pladser, hvis man er villig til at ændre reglerne for den offentlige parkering i området.

De f.eks. 500 nærmeste forbeholder man de patienter der har fået en tidsbestemt parkeringsbillet medsendt i indkaldelsen, baseret på hospitalets oplysninger om deres sygdom, eller har et handicap-skilt, Resten af hospitalets medarbejdere, patienter og besøgende, må påregne at gå mellem 300 og 1.000 meter.

For at mindske presset kan Rigshopsitalet endvidere gøre som Herlev Hospital, der medsender en rejseplan, fra rejseplanen.dk til alle der indkaldes til undersøgelse/behandling på hospitalet, så man som minimum gør opmærksom på, at hvis man kan undlade at bruge bil, er det hverken særlig vanskeligt, mens det er særdeles vanskeligt at finde en p-plads.

Hvis man laver en p-ordning til medarbejdere til Øster Allé, parkere de antagligvis raske medarbejdere på de pladser der ligger længst væk, hvor det er billigst, og går en tur gennem Fælledparken til arbejde.


Tusind meter mellem parkeringsplads og arbejdssted, vil mange sikkert mene er meget langt. En typisk rejsende med kollektiv transport vil skulle gå 500 meter til stoppested/station muligvis gå et ukendt distance ved skift og så igen far station/busstop, og dermed samlet mellem 500 og 1.000 meter hver vej. Det er vel svært at argumentere for at det er en offentlig opgave at tilsikre, at normalt raske bilister under ingen omstændigheder rør sig lige så meget som rejsende med kollektiv transport.

Speak Your Mind

*