Tiny Living ?

Små boliger er på ingens agenda, knap nok kollegieboliger, men hvorfor ikke, der er et hav af fordele ved små boliger for den enkelte og for samfundet.

I København bor der 1,8 personer per bolig, der er 72 m2 eller 38 m2 bolig per person, hvorfor er det så umuligt for almindelige singler at finde en bolig på 38m2, eller måske ovenikøbet mindre ?
I tillæg til boligarealet er der 1,2 p-pladser per bolig som fylder 25 m2 per plads, eller 30 m2 per bolig. vi bruger faktisk næsten lige så meget plads på parkering, som på boliger. Det er det man i USA kalder sprawl, lav-intensiv bydannelse.
Faktisk har LA og hovedstadsområdet den samme beboelsestæthed, hvilket er ret skræmmende, for det skaber et unaturligt højt transportbehov(Grescoe, 2012). Der er alt for langt mellem bolig, job og indkøb. Det er ikke måden man skaber en tæt og effektiv moderne CO2 neutral by på.

Lave boligomkostninger, der er ingen vej uden om, mindre boliger er en sikker måde at reducere boligomkostningerne på, uanset at nogen m2 er dyrere end andre, f.eks. dem i køkken og bad, er antallet af kvadratmeter den primære omkostning ved en bolig. Sammen med fravær af parkeringsplads, er f.eks. en halvering af boligens størrelse den direkte vej til en billig bolig.

Et af buddene på nye små og billige boliger til New York City, et af Borgmester Bloombergs byudviklingsprojekter

Fælles faciliteter, som den i dag fraværende model med vaskeri, eller en indendørs legeplads, deleværktøj, indlagt fælles wifi, cykelværksted med mulighed for cykelvask, udendørs køkken på fælles tagterasse osv. er initiativer der kan give en lille bolig en masse muligheder og friheder, og samtidig sparer kvadratmeter. Fremfor parkeringspladser til hver eller hver anden lejlighed, kan der etableres delebilpladser på offentlig vej, og medlemskabet kan være en del af fællesudgifterne*.

En lille bolig gør også beboeren mere mobil. Specielt hvis det er en lejebolig er  flytteomkostningerne i.fb.m. istandsættelse meget lavere, der er lille behov for møbler og selve flytningen vil også være meget billig. Det er med til at skabe den sande mobilitet, nemlig at gøre det nemmere og billigere at flytte tæt på ens arbejde, uddannelse, familie, eller hvad der driver ens transportmønster, fremfor at bruge timevis på f.eks. pendling hver dag i det daglige. En hver arbejdsgiver vil foretrække en medarbejder der bor i nærheden, fremfor 50-100 km væk.
Medarbejdere der bor tæt på arbejde, vil nemmere kunne pendle med cykel el. kollektiv transport.

I politikkernes objektiv, vil dette nedsætte mobiliteten i samfundet, som udelukkende måles på det samlede trafikarbejde, hvor langt man rejser/kører samlet i det daglige. De fleste politikkere vil dog nok en dag være enige i at det er bedre og have et samfund med borgere der har et lille transport behov, og kan mætte det daglige transportbehov med cykel, gang, løb eller kollektiv transport. Samfundet bliver ikke rigere af at man kører 20-30 km i bil, for at handle ind i Bilka eller 50 til 100 km til arbejdet. Alle kan ikke bo tæt på arbejdet, i hjertet af en by, men vi kan skabe langt bedre rammer for det.

Et af buddene på nye små og billige boliger til New York City, et af Borgmester Bloombergs byudviklingsprojekter

Små boliger giver en høj befolkningstæthed uden at der nødvendigvis skal bygges to etager højt, og danner befolkningsgrundlag for bedre handel, restaurationsliv og en bedre kollektiv trafikbetjening.

De lave boligomkostninger giver både flere mulighed for at bo i København, men også den enkelte et højere månedligt fribeløb der kan bruges lokalt. Man kan sige at når man har sparet spisestuen har man i stedet råd til at invitere vennerne på restaurant.

På Manhattan har man ikke længere en parkeringsnorm ved nybyggerier, men et parkerings-max, for hvor mange p-pladser der må etableres, og slet intet krav til parkering ved amlennyttigt boligbyggeri.
Faktisk er man begyndt at bebygge parkeringspladserne ved almennyttigt boligbyggeri fra halvtresserne og tresserne, på Manhattan. Beboerne har i øvrigt generelt heller ikke har råd til at holde bil.  er man begyndt

Inspiration fra inhabitat.com
Inspiration fra inhabitat.com
Inspiration fra inhabitat.com

OECD har i øvrigt beskrevet fordelene ved byfortætning og mindre lejligheder her:

OECD præsenterede Compact Living overfor trængselskommisionen, der ellers ikke har interesseret sig for byfortætning i denne præsentation i Paris i Maj 2013.

Se flere rapporter og præsentationer fra trængselskommissionen her: 

*Hvis en ejendom tegner medlemskab for alle beboere, vil man typisk kunne sparer 80% af kontingentet per medlem. En ejendom der blev undtaget fra p-norm, som det er tilfældet for alle ejendomme i Ørestad og i det nye Nordhavn, vil dog ikke kunne købe en beboerlicens af kommunen, men skulle leje parkering privat, hvilket vil være mange gange dyrere end de kr. 710,- om året beboere i Københavns betalingszoner slipper med.

Speak Your Mind

*