Vokser befolkningen, så vokser bilismen ?

Af Lars Barfred

Et af de primære rationaler bag behovet for at konstant bygge flere og flere parkeringspladser i København, og behovet for byudviklingskatastrofer som havnetunnellen, er at befolkningen i København stiger med ca. 1.000 nye borgere pr måned. Eller der flytter tusind nye borgere til kommunen som man siger.

Stigningen på 1.000 dækker naturligvis over både differencer i fødte og døde, ind & udflytning, ind- og udvandring. Sammensætningen af disse menneske strømme er helt afgørende for om ændringer i befolkningsstørrelsen øger bilparken i kommunen. Hvis befolkningen stiger alene af tilflyttende studerende, som på landsplan har et bilejerskab på 5,7%, har det næppe nogen signifikant betydning.

Jeg har undersøgt ændringerne, som er nemt tilgængelige online hos Danmarks Statistik. dst.dk.

Trenden med stigende befolkning på dette niveau er ganske ny, og startede samtidig med finanskrisen, hvilket i sig selv kunne indikere at det måske ikke er en langsitet trend. I Danmark Statistiks befolkningsfremskrivninger, regner man dog alligevel med mellem 1.000 og 500 flere Københavnere om måneden helt frem til 2029. 

Den lille grafik herunder er baseret på de sidste 4 år ´09, ´10, ´11 og 2012 -hvor den månedlige stigning ligger på det høje niveau omkring 1000 flere borgere om måneden.

37% af stigningen, er forskellen på flere fødte end døde, de har naturligvis ikke bil, mens en at formentlig 15-25% af de ca. 4000 døde om året havde bil.  Det giver altså et minus omkring 600 biler om året

38% er nettoindvandring, det dækker over 16.000 indvandrere og 11.000 udvandrere om året, igen ingen af de nye har bil med, mens dem der forlader landet sikkert har det mellem 5-25%, det er typisk yngre mennesker i tyverne, der flytter begge veje, vi regner med ca. 1100 færre biler om året.

Af dem der flytter til København fra en anden indenlandsk kommune, er de sidste 25% i alt. Ind og udflytning dækker over ca. 3300 der flytter ind per måned og 3000 der flytter ud. Tilflytterne er i gennemsnit 25 år og udflytterne er ca. 27, hvilket kunne indikere at dem der flytter fra København har flere biler, end dem der flytter ind.

2% børn under 18, som ikke har bil.

15% er mellem 18 og 29, dvs. typisk studerende og dimittender, her har 5,7% bil -107 ekstra biler

8% er mellem 30 og 100 år og formentlig omkring 45% har bil, dermed kommer der 432 ekstra biler her

Netto vil der altså komme 1161 færre biler, statistisk set, som følge af den stigende befolkning.


Del endelig på mail og facebook ;-)

Jeg har idag været til møde med Direktør i Økonomiforvaltningen, Anne Skovbro, og chefen for Center for Byudvikling, der begge ligger under Overborgmester Frank Jensens forvaltning.

Anne Skovbro specielt mente at forvaltningens analyser af til og fraflyttere viste nogen helt andre resultater, end ovenstående analyse, og end den prioritering der ligger bag til og fraflytning, end man kan finde i Kommunes borgerpanel (se herunder). Dem blev jeg lovet jeg ville få tilsendt, så det vil blive rigtig spændende at læse, og jeg skal selvfølgelig nok holde dig opdateret!

Speak Your Mind

*